Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Asistent pedagoga ve třídě s dětmi s narušenou komunikační schopností
Název práce v češtině: Asistent pedagoga ve třídě s dětmi s narušenou komunikační schopností
Název v anglickém jazyce: Assistant teacher in the class of children with communication disability
Klíčová slova: předškolní věk, vzdělávání, mateřská škola, narušená komunikační schopnost, asistent pedagoga, učitel
Klíčová slova anglicky: preschool age, education, kindergarten, impaired communication ability, teaching assistant, teacher
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.10.2019
Datum zadání: 17.10.2019
Datum a čas obhajoby: 20.01.2021 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 20.01.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Zuzana Korandová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK