Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Securing cities: 'Urban resilience' as a technology of government
Název práce v češtině: Bezpečnost měst: městská resilience jako technologie vládnutí
Název v anglickém jazyce: Securing cities: 'Urban resilience' as a technology of government
Klíčová slova: resilience, vládnutí, městský, města, moc, biopolitika
Klíčová slova anglicky: resilience, governmentality, urban, cities, power, biopolitics
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: neurčeno (23-N)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, Ph.D., M.A.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.10.2019
Datum zadání: 15.10.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.10.2019
Datum a čas obhajoby: 03.10.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.09.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.10.2019
Oponenti: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
  David Chandler, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK