Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interakce bakteriálních lektinů s epitelem lidských plic
Název práce v češtině: Interakce bakteriálních lektinů s epitelem lidských plic
Název v anglickém jazyce: Interaction of bacterial lectins with human lung epithelium
Klíčová slova: cystická fibróza, Pseudomonas aeruginosa, PA-IIL, buněčné linie
Klíčová slova anglicky: cystic fibrosis, Pseudomonas aeruginosa, PA-IIL, cell lines
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.11.2019
Datum zadání: 15.12.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:08.06.2021
Datum proběhlé obhajoby: 28.07.2021
Oponenti: Mgr. Libuše Nosková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Histochemické testování řezů plic zdravých subjektů a pacientů s cystickou fibrosou pomocí značených lektinů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK