Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Vliv vybraných kosmetických aditiv na biotransformační enzymy
Název práce v češtině: Vliv vybraných kosmetických aditiv na biotransformační enzymy
Název v anglickém jazyce: Effect of selected cosmetic additives of biotransformation enzymes
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.10.2019
Datum zadání: 15.12.2019
Předběžná náplň práce
In vitro testovaní vlivu složek kosmetiky na enzymy účastnící se biotransformace exo- a endogenních substrátů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK