Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vnímání transgeneračního přenosu v rodině z pohledu osob středního věku
Název práce v češtině: Vnímání transgeneračního přenosu v rodině z pohledu osob středního věku
Název v anglickém jazyce: An Understanding of Transgenerational Transmission in a Family from a Perspective of Middle-Aged Individuals
Klíčová slova: posttraumatický stres, posttraumatický růst, reakce na stres, trauma holocaustu, přeživší holocaust, mezigenerační přenos traumatu, rodinná paměť, rodinný příběh
Klíčová slova anglicky: posttraumatic stress, posttraumatic growth, reactions to stress, Holocaust survivors, transgenerational transmission of trauma, family memory, family relationships, family functioning
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.06.2019
Datum zadání: 20.06.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.06.2019
Datum a čas obhajoby: 03.02.2020 09:00
Místo konání obhajoby: Katedra psychologie
Datum odevzdání elektronické podoby:28.11.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2020
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
Oponenti: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK