Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kooperace a soutěživost (Co převládá v pedagogických sborech? )
Název práce v češtině: Kooperace a soutěživost
(Co převládá v pedagogických sborech? )
Název v anglickém jazyce: Co-operation and Competition (Which Predominates for an Educational Staff?)
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiří Svoboda
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.02.2007
Datum zadání: 08.02.2007
Datum a čas obhajoby: 24.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.12.2006
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Petr Vodsloň, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK