Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium vlivu povrchově aktivních látek na parametry polymerních nanočástic
Název práce v češtině: Studium vlivu povrchově aktivních látek na parametry polymerních nanočástic
Název v anglickém jazyce: Study of the surfactants effect on polymer nanoparticle parameters
Klíčová slova: nanočástice, nanoprecipitace, polyestery, in vitro, povrchově aktivní látky
Klíčová slova anglicky: nanoparticles, nanoprecipitation, polyesters, in vitro, surfactants
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.10.2019
Datum zadání: 14.10.2019
Datum a čas obhajoby: 02.06.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2021
Oponenti: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student se seznámí s odbornou literaturou a dostupnými laboratorními postupy. Následovat bude bude práce v laboratoři zahrnující přípravu farmaceutických formulací na bázi polymerních nosičů.
Seznam odborné literatury
Tammam S.N., Azzazy H.M.E., Lamprecht, A. Biodegradable Particulate Carrier Formulation and Tuning for Targeted Drug Delivery. J. Biomed. Nanotechnol. 2015, 11, 555-577
Hans M.L., Lowman A.M. Biodegradable nanoparticles for drug delivery and targeting, Curr. Opp. Sol. St. Mat. Sci. 2002, 6, 319-327
Hickey J.W., Santos J.L., Williford J.M., Mao H.Q. Control of polymeric nanoparticle size to improve therapeutic delivery, J. Control Release, 2015, 10, 536-547
Bennet D., Kim S. 2014, Polymer nanoparticles for smart drug delivery, Application of Nanotechnology in Drug Delivery, PhD. Ali Demir Sezer (Ed.), InTech, DOI: 10.5772/5842
Gaunachaud F., Katz J.L. Nanoparticles and Nanocapsules Created Using the Ouzo Effect: Spontaneous Emulsification as an Alternative to Ultrasonic and High-Shear Devices, Chem. Phys. Chem 2005, 6, 209 – 216
Předběžná náplň práce
Optimalizace přípravy nanočástic
Studium vlivu pomocných látek na tvorbu a separaci nanočástic
Hodnocení parametrů připravených částic
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Optimization of nanoparticle preparation
Study of the excipients influence on the formation and separation of nanoparticles
Evaluation of parameters of prepared particles
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK