Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava polymerních fluorescenčních nanočástic
Název práce v češtině: Příprava polymerních fluorescenčních nanočástic
Název v anglickém jazyce: Preparation of polymeric fluorescent nanopyrticles
Klíčová slova: nanočástice, nanoprecipitace, polyestery, in vitro, fluorescence
Klíčová slova anglicky: nanoparticles, nanoprecipitation, polyesters, in vitro, fluorescence
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.10.2019
Datum zadání: 14.10.2019
Datum a čas obhajoby: 01.06.2021 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2021
Oponenti: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student se seznámí s odbornou literaturou a dostupnými laboratorními postupy. Následovat bude bude práce v laboratoři zahrnující přípravu farmaceutických formulací na bázi polymerních nosičů.
Seznam odborné literatury
Tammam S.N., Azzazy H.M.E., Lamprecht, A. Biodegradable Particulate Carrier Formulation and Tuning for Targeted Drug Delivery. J. Biomed. Nanotechnol. 2015, 11, 555-577
Hans M.L., Lowman A.M. Biodegradable nanoparticles for drug delivery and targeting, Curr. Opp. Sol. St. Mat. Sci. 2002, 6, 319-327
Hickey J.W., Santos J.L., Williford J.M., Mao H.Q. Control of polymeric nanoparticle size to improve therapeutic delivery, J. Control Release, 2015, 10, 536-547
Bennet D., Kim S. 2014, Polymer nanoparticles for smart drug delivery, Application of Nanotechnology in Drug Delivery, PhD. Ali Demir Sezer (Ed.), InTech, DOI: 10.5772/5842
Abdel-Mottaleb M.M.A. et. al. Stability of fluorescent labels in PLGA polymeric nanoparticles: Quantum dots versus organic dyes. Int. J. Pharm. 2015, 494, 471-478
Předběžná náplň práce
Optimalizace přípravy nanočástic
Optimalizace inkorporace fluoresncenční sondy
Hodnocení účinnosti procesu inkorporace
Hodnocení parametrů připravených částic
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Nanoparticles fabrication process optmalization
Fluorescent probe loading process optimalization
Drug loading efficiency evaluation
Evaluation of nanoparticles properties
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK