Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lyofilizace polymerních nanomateriálů
Název práce v češtině: Lyofilizace polymerních nanomateriálů
Název v anglickém jazyce: Lyophilization of polymeric nanomaterials
Klíčová slova: lyofilizace, kryoprotektiva, lyoprotektiva, nanočástice, polyestery
Klíčová slova anglicky: lyophilization, cryoproetectants, lyoprotectants, nanoparticles, polyesters
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.10.2019
Datum zadání: 14.10.2019
Datum a čas obhajoby: 01.06.2021 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2021
Oponenti: Mgr. Monika Smékalová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. prostudování literatury
2. experimentální část zaměřená na lyofilizaci
3. vyhodnocení výsledků
4. sepsání diplomové práce
Seznam odborné literatury
Fonte P., Reis S., Sarmento B. Facts and evidences on the lyophilization of polymeric nanoparticles for drug delivery. J. Control. Release, 2016, 225, 75-86
Abdelwahed W., Degobert G., Stainmesse S., Fessi H. Freeze-drying of nanoparticles: Formulation, process and storage considerations. Adv. Drug Deliv. Rev. 2006, 58, 1688-1733
Předběžná náplň práce
1. Seznámení se s problematikou lyofilizace
2. Příprava nanočástic s různými stabilizátory
3. Volba Vhodných pomocných látek pro lyofilizaci
4. Optimalizace paramterů lyofilzace
5. Vyhodnocení paramterů nanočástic před a po lyofilizaci
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. Introduction to lyophilization
2. Preparation of nanoparticles with various stabilizers
3. Selection of suitable excipients for lyophilization
4. Optimization of lyophilization parameters
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK