Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku a ekonomiku ve srovnání se školami jiných zřizovatelů
Název práce v češtině: Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku a ekonomiku ve srovnání se školami jiných
zřizovatelů
Název v anglickém jazyce: An Ecclesiastical School from the viewpoint of a Head Employee and with a view to Personnel and
Economic Policy and an Economic Comparison with other Schools
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Ing. Marie Kalábová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.02.2007
Datum zadání: 08.02.2007
Datum a čas obhajoby: 24.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.12.2006
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK