Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trestnoprávne aspekty korupcie
Název práce v jazyce práce (slovenština): Trestnoprávne aspekty korupcie
Název práce v češtině: Trestněprávní aspekty korupce
Název v anglickém jazyce: Criminal Aspects of Corruption
Klíčová slova: korupcia, úplatkárstvo, kriminalizácia úplatkárstva, boj s korupciou
Klíčová slova anglicky: Corruption, Bribery, Criminalization of Bribery, Fight Against Corruption
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2019
Datum zadání: 19.11.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.05.2021
Datum a čas obhajoby: 25.05.2021 09:30
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 319, multimediální učebna 319
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:07.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2021
Oponenti: doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK