Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv edukace na úpravu a složení stravy u obézních pacientů bez diabetu mellitu a s diagnózou diabetu mellitu
Název práce v češtině: Vliv edukace na úpravu a složení stravy u obézních pacientů bez diabetu mellitu a s diagnózou diabetu mellitu
Název v anglickém jazyce: Influence of education on diet adjustment and composition in obese patients without diabetes mellitus and with diagnosis of diabetes mellitus
Klíčová slova: výživa, výživová doporučení, obezita, diabetes mellitus, glykémie, glykovaný hemoglobin
Klíčová slova anglicky: nutrition, nutrition recommendations, obesity, diabetes mellitus, glycemia, glycated hemoglobin
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: MUDr. Tomáš Vařeka
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.10.2019
Datum zadání: 14.10.2019
Datum a čas obhajoby: 10.06.2021 08:01
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02367)
Oponenti: MUDr. Ondřej Mikeš
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá souvislostí mezi nesprávně nastavenou výživou, obezitou a hodnotami glykémie a glykovaného hemoglobinu. Cílem práce je potvrdit vliv nutriční edukace na úpravu stravy, a tím i na redukci hmotnosti a úpravu tělesného složení u obézních s diagnózou diabetu mellitu a bez diagnózy diabetu mellitu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis deals with the connection between incorrectly adjusted nutrition, obesity and the values of glycemia and glycated hemoglobin. The aim of this thesis is to confirm the effect of nutritional education on diet modification, and thus on weight reduction and body composition adjustment in obese individuals with diagnosis of diabetes mellitus and without diagnosis of diabetes mellitus.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK