Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv edukace na hodnoty krevních lipidů u pacientů s dyslipidemií
Název práce v češtině: Vliv edukace na hodnoty krevních lipidů u pacientů s dyslipidemií
Název v anglickém jazyce: Influence of education on blood lipid levels in dyslipidemic patients
Klíčová slova: dyslipidemie, edukace, lipidy, metabolický syndrom, režimová opatření
Klíčová slova anglicky: dyslipidemia, education, healthy lifestyle, lipids, metabolic syndrome
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.10.2019
Datum zadání: 14.10.2019
Datum a čas obhajoby: 27.08.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 27.08.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02367)
Oponenti: MUDr. Martin Šatný
 
 
 
Předběžná náplň práce
V bakalářské práci se zabývám problematikou dyslipidemií a metabolického syndromu. Zjišťuji vztah mezi stravovacími zvyky a hladinou lipidů v krevní plazmě u pacientů, kteří se léčí v lipidologické poradně s poruchami metabolismu tuků.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In my bachelor thesis I deal with the issue of dyslipidemia and metabolic syndrome. I investigate the relationship between eating habits and the level of lipids in blood plasma in patients who are being treated in a Lipid Clinic with disorders of lipid metabolism.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK