Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Soužití ruské menšiny s domácími národnostmi v pobaltských státech
Název práce v češtině: Soužití ruské menšiny s domácími národnostmi v pobaltských
státech
Název v anglickém jazyce: The Coexistence of Russian Minorities and the Native Populations in the Baltic States
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: PhDr. Věra Halászová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.02.2007
Datum zadání: 06.02.2007
Datum a čas obhajoby: 15.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.01.2007
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK