Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kriminalistické učení o oběti trestného činu
Název práce v češtině: Kriminalistické učení o oběti trestného činu
Název v anglickém jazyce: Criminalistics Study of Crime Victims
Klíčová slova: viktimologie, oběť, kriminalistika
Klíčová slova anglicky: Victimology, Victim, Criminalistics
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2019
Datum zadání: 19.11.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.09.2020
Datum a čas obhajoby: 29.09.2020 13:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 305, multimediální učebna 305
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:18.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2020
Oponenti: JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK