Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití funkčních cviků pro silový rozvoj dolních končetin u dospělých hráčů fotbalu.
Název práce v češtině: Využití funkčních cviků pro silový rozvoj dolních končetin u dospělých hráčů fotbalu.
Název v anglickém jazyce: Utilization of functional exercises for strength development of lower extremities in adult football players.
Klíčová slova: fotbal, hráč, síla, funkční cvičení
Klíčová slova anglicky: football, player, strenght, funkcional exercises
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Ladislav Pokorný
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.10.2019
Datum zadání: 14.10.2019
Datum a čas obhajoby: 01.06.2020 11:40
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, SAL-M, Malý sál, suterén přes dvorek, po schodech u auly
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Lucie Kainová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zmapovat, porovnat a zhodnotit využití funkčních cvičení pro rozvoj síly dolních končetin u hráčů dospělé kategorie fotbalu.
Předběžná náplň práce
Zmapovat, porovnat a zhodnotit využití funkčních cvičení pro rozvoj síly dolních končetin u hráčů dospělé kategorie fotbalu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Map, compare and evaluate the use of functional exercises to develop the strength of the legs in adult football players.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK