Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Závěť
Název práce v češtině: Závěť
Název v anglickém jazyce: Testament
Klíčová slova: dědické právo, dědické tituly, závěť, dědění ze závěti
Klíčová slova anglicky: inheritance law, inheritance titles, testament/will, testate succession
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2019
Datum zadání: 19.11.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.01.2021
Datum a čas obhajoby: 20.01.2021 12:30
Místo konání obhajoby: místnost 131
Datum odevzdání elektronické podoby:03.11.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:05.11.2020
Datum proběhlé obhajoby: 20.01.2021
Oponenti: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK