Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Systémy opravných prostředků
Název práce v češtině: Systémy opravných prostředků
Název v anglickém jazyce: The system of remedial measures
Klíčová slova: opravný systém, apelace, kasace, revize, opravný prostředek, odvolání, dovolání, žaloba pro zmatečnost, žaloba na obnovu řízení
Klíčová slova anglicky: appellation, cassation, revision, remedial measures, appeal, appeal review, actions for nullity, actions for retrial
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2019
Datum zadání: 19.11.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.09.2021
Datum a čas obhajoby: 15.09.2021 12:15
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 132, 132
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2021
Oponenti: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK