Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Genetická a molekulární podstata Meckel-Gruberova syndromu
Název práce v češtině: Genetická a molekulární podstata Meckel-Gruberova syndromu
Název v anglickém jazyce: Genetic and molecular basis of Meckel-Gruber syndrome
Klíčová slova: Meckel-Gruberův syndrom, genetika, molekulární podstata
Klíčová slova anglicky: Meckel-Gruber syndrome, genetics, molecular basis
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.10.2019
Datum zadání: 11.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:08.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 10.07.2020
Oponenti: Mgr. Veronika Niederlová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce bude popsat genetické molekulárně biologické příčiny vzniku Meckel-Gruberova syndromu. Důležitý bude evoluční aspekt v rámci studia tohoto syndromu a obecně ciliopatií na různých modelových organismech.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK