Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Marketing communication of running project - Sokolský běh republiky
Název práce v češtině: Marketingová komunikace běžeckého projektu - Sokolský běh republiky
Název v anglickém jazyce: Marketing communication of running project - Sokolský běh republiky
Klíčová slova: marketing, komunikační mix, analýza, strategie, premiérová sezóna , běžecká událost
Klíčová slova anglicky: marketing, promotional mix, analysis, strategy, premiere season, running event
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: Mgr. William Morea Crossan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.10.2019
Datum zadání: 11.10.2019
Datum a čas obhajoby: 25.08.2020 08:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U20, H246, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:15.07.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:15.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 25.08.2020
Oponenti: Ing. Mgr. Daniel Opelík
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK