Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Monistická struktura akciové společnosti ve světle připravované novely zákona o obchodních korporacích
Název práce v češtině: Monistická struktura akciové společnosti ve světle připravované novely zákona o obchodních korporacích
Název v anglickém jazyce: One-tier structure of a joint stock company from the perspective of the prepared amendment to the Business Corporations Act
Klíčová slova: akciová společnost s monistickou strukturou, správní rada, novela zákona o obchodních korporacích
Klíčová slova anglicky: One-tier Joint-stock Company, Board of Directors, Amendment to the Business Corporations Act
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.10.2019
Datum zadání: 23.10.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.09.2020
Datum a čas obhajoby: 07.09.2020 15:50
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 230, 230
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:24.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2020
Oponenti: JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK