Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změny mikrobiálního osídlení trávicího traktu u pacientů po alogenní transplantaci hematopoetických buněk
Název práce v češtině: Změny mikrobiálního osídlení trávicího traktu u pacientů po alogenní transplantaci hematopoetických buněk
Název v anglickém jazyce: Changes in microbial colonization of gastrointestinal tract in patients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
Klíčová slova: HSCT; NGS; prebiotika; probiotika; SCFA; střevní mikrobiota
Klíčová slova anglicky: HSCT; gut microbiota; NGS; prebiotics; probiotics; SCFA
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: Ing. Jakub Mrázek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.10.2019
Datum zadání: 10.10.2019
Datum a čas obhajoby: 04.02.2021 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.11.2020
Datum proběhlé obhajoby: 04.02.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02793)
Oponenti: Tereza Kodešová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Transplantace krvetvorných buněk (HSCT) a s ní související standardní postupy, kterými jsou kondicionování, expozice antibiotikům a dietní profylaxe, vedou k modifikaci a disrupci střevní mikrobioty, která způsobuje rozvoj některých závažných posttransplantačních komplikací s dopadem na přežití a mortalitu pacientů. Cílem této práce bude charakterizovat zastoupení jednotlivých bakteriálních kmenů u pacientů, kteří podstupují alogenní HSCT a dále popsat vliv transplantace na složení a rozmanitost jejich střevní mikrobioty.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Blood cell transplantation (HSCT) and its associated standard procedures of conditioning, antibiotic exposure and dietary prophylaxis lead to modification and disruption of the gut microbiota causing development of some serious post-transplant complications affecting survival and mortality of patients. The aim of this work is to investigate the representation of individual bacterial strains in patients undergoing allogeneic HSCT, as well as to describe the effect of transplantation on the composition and diversity of their gut microbiota.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK