Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Víra jako rozhodnutí - existenciální myšlení v díle Blaise Pascala a Sorena Kierkegaarda
Název práce v češtině: Víra jako rozhodnutí - existenciální myšlení v díle Blaise
Pascala a Sorena Kierkegaarda
Název v anglickém jazyce: Belief as Decision - Existential Thought in the Works of Blaise Pascal and Soren Kierkegaard
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: prof. ThDr. Otakar Funda, Dr. theol.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.02.2007
Datum zadání: 05.02.2007
Datum a čas obhajoby: 15.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.01.2007
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK