Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fotodynamická inaktivace mikroorganismů (aza)ftalocyaninovými fotosensitizéry
Název práce v češtině: Fotodynamická inaktivace mikroorganismů (aza)ftalocyaninovými fotosensitizéry
Název v anglickém jazyce: Photodynamic inactivation of microorganisms using (aza)phthalocyanine photosensitisers
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.10.2019
Datum zadání: 17.12.2019
Datum a čas obhajoby: 01.06.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2021
Oponenti: PharmDr. Jan Kollár, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Klára Konečná, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1. Seznámení se s odbornou literaturou a vypracování rešerše.
2. Nácvik potřebných metodik (základy práce v mikrobiologické laboratoři, kultivace suspenzních kultur a tvorba biofilmů)
3. Samostatná experimentální práce.
4. Zpracování a hodnocení dat.
5. Sepsání diplomové práce
Seznam odborné literatury
Tim M. Strategies to optimize photosensitizers for photodynamic inactivation of bacteria. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 150 (2015) 2–10. doi: 10.1016/j.jphotobiol.2015.05.010
Cieplik F, Deng D, Crielaard W, Buchalla W, Hellwig E, Al-Ahmad A, Maisch T. Antimicrobial photodynamic therapy – what we know and what we don’t. Critical Reviews in Microbiology, 44:5, 571-589, DOI: 10.1080/1040841X.2018.1467876
Huang L, Dai R, Hamblin MR. Antimicrobial Photodynamic Inactivation and Photodynamic Therapy for Infections. Methods Mol Biol. 2010 ; 635: 155–173. doi:10.1007/978-1-60761-697-9_12
Nunes da Silva R, Cunha Â, Tomé AC. Phthalocyanine–sulfonamide conjugates: Synthesis and photodynamic inactivation of Gram-negative and Gram-positive bacteria. European Journal of Medicinal Chemistry. Volume 154, 25 June 2018, Pages 60-67. doi: 10.1016/j.ejmech.2018.05.009
Tong W, Xiong Y, Duan S, Ding X, Xu F-J. Phthalocyanine functionalized poly(glycidyl methacrylate) nano-assemblies for photodynamic inactivation of bacteria. Biomater. Sci., 2019, 7, 1905-1918. doi: 10.1039/C8BM01483C
Grüner MC, Niemann S, Faust A, Strassert CA. Axially Decorated SiIV-phthalocyanines Bearing Mannose- or Ammonium-conjugated Siloxanes: Comparative Bacterial Labeling and Photodynamic Inactivation. Photochemistry and Photobiology, 2018, 94: 890–899. doi: 10.1111/php.12881
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK