Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Möbiova funkce v kombinatorických posetech
Název práce v češtině: Möbiova funkce v kombinatorických posetech
Název v anglickém jazyce: Möbius function in combinatorial posets
Klíčová slova: Möbiova funkce, částečné uspořádání
Klíčová slova anglicky: Möbius function, partially ordered set
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jan Kynčl, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Student bude zkoumat Möbiovu funkci pro vybrané kombinatorické posety, definované např. pomocí permutací nebo grafů, a pokusí se
spočítat její hodnoty nebo odhadnout rychlost jejího růstu v některých zajímavých speciálních případech.

The student will investigate the Möbius function for selected combinatorial posets, defined for example in terms of permutations or
graphs, and attempts to compute its values or estimate the asymptotic growth in some interesting special cases.
Seznam odborné literatury
R. Stanley, Enumerative combinatorics, Volume 1, Second edition, Cambridge Studies in Advanced Mathematics, 49, Cambridge University
Press, Cambridge, 2012. ISBN: 978-1-107-60262-5
C. Godsil, An Introduction to the Moebius Function, arXiv:1803.06664
V. Jelínek, I. Kantor, J. Kynčl and M. Tancer, On the growth of the Möbius function of permutations, Journal of Combinatorial Theory, Series A 169 (2020), 105121.
R. Brignall, V. Jelínek, J. Kynčl and D. Marchant, Zeros of the Möbius function of permutations, Mathematika 65 (2019), no. 4, 1074-1092.
D. Marchant, 2413-balloon permutations and the growth of the Möbius function, The Electronic Journal of Combinatorics 27 (2020), Issue 1, P1.7, 18 pp.
J. Smith, The poset of graphs ordered by induced containment, J. Combin. Theory Ser. A 168 (2019), 348-373
Předběžná náplň práce
Téma může být vhodné i pro práci bakalářskou. Více informací na https://kam.mff.cuni.cz/~kyncl/topics.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topic might be suitable also for a bachelor thesis. See https://kam.mff.cuni.cz/~kyncl/topics_eng for more information.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK