Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Euklidovská ramseyovská teorie
Název práce v češtině: Euklidovská ramseyovská teorie
Název v anglickém jazyce: Euclidean Ramsey theory
Klíčová slova: obarvení, euklidovský prostor, konečná množina bodů, ramseyovská věta
Klíčová slova anglicky: coloring, Euclidean space, finite set of points, Ramsey-type theorem
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jan Kynčl, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Euklidovská ramseyovská teorie se zabývá otázkami následujícího typu: je zadána konfigurace T sestávající z konečně mnoha bodů v
rovině nebo v R^d; například množina vrcholů trojúhelníka nebo čtverce. Lze pak v každém obarvení prostoru R^n pomocí k barev najít
jednobarevnou kopii T? Student si nastuduje vybrané články z oblasti a pokusí se vyřešit některý z otevřených problémů, např. pro
speciální typy obarvení.

Eulidean Ramsey theory is concerned with questions of the following type: a configuration T consisting of finitely many points in the
plane or in R^d is given; for example, the set of vertices of a triangle or a square. Given n>=d and k, does every coloring of R^n
with k colors contain a monochromatic copy of T? The student will read selected papers from the area and try to solve some of the open
problems, for example for special types of colorings.
Seznam odborné literatury
R. L. Graham, Euclidean Ramsey theory, Handbook of discrete and computational geometry, Third edition, Edited by Jacob E. Goodman,
Joseph O'Rourke and Csaba D. Tóth, Discrete Mathematics and its Applications (Boca Raton), CRC Press, Boca Raton, FL, 2018. ISBN: 978
-1-4987-1139-5
A. Soifer, The mathematical coloring book, Mathematics of coloring and the colorful life of its creators, with forewords by Branko
Grünbaum, Peter D. Johnson, Jr. and Cecil Rousseau, Springer, New York, 2009. ISBN: 978-0-387-74640-1
Předběžná náplň práce
Téma je vhodné i pro práci diplomovou. Více informací na https://kam.mff.cuni.cz/~kyncl/topics.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topic is suitable also for a diploma thesis. See https://kam.mff.cuni.cz/~kyncl/topics_eng for more information.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK