Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Catalytic and photochemical cycloadditions of alkynes
Název práce v češtině: Katalytické a fotochemické cykloadice alkynů
Název v anglickém jazyce: Catalytic and photochemical cycloadditions of alkynes
Klíčová slova: katalýza, alkyny, fotochemie, cykloadice
Klíčová slova anglicky: catalysis, alkynes, photochemistry, cycloadditions
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.10.2019
Datum zadání: 08.10.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:12.10.2023
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2024
Oponenti: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
  Ing. Kamil Parkan
 
 
Předběžná náplň práce
Projekt bude zaměřen na vývoj nových syntetických postupů k přípravě různých typů karbo- a heterocyklických sloučenin. Pozornost bude zaměřena na zavedení dalších funkčních skupin, které umožní vznik polycyklických sloučenin s rozšířeným konjugovaným aromatickým systémem. Metoda bude založena na využití katalytických a fotochemických transformací alkynů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The project will aim to develop new synthetic approaches for the preparation of new types of carbo- and heterocyclic compounds. A special attention will be payed to the introduction of functional groups that will allow to synthesize polycyclic compounds with extended conjugated systems. The synthetic methodlogy will based on catalytic and photochemical transformation of alkynes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK