Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přesah baroka do české literatury druhé poloviny 20. století. Durychova novela Boží duha
Název práce v češtině: Přesah baroka do české literatury druhé poloviny 20. století. Durychova novela Boží duha
Název v anglickém jazyce: Outreach of the Baroque into Czech Literature in the Second Half of the 20th Century: Durych's Novella God's Rainbow
Klíčová slova: česká literatura|20. století|baroko
Klíčová slova anglicky: Czech Literature|20th Century|the Baroque
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.10.2019
Datum zadání: 07.10.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.10.2019
Datum a čas obhajoby: 08.06.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude věnovat stopám baroka ve vybraných dílech české literatury druhé poloviny 20. století.
Soustředí se na novelu Boží duha Jaroslava Durycha.
Seznam odborné literatury
Josef Vašica: České literární baroko. 2. vyd. Brno 1995.
F. X. Šalda: O literárním baroku cizím i domácím. Šaldův zápisník VIII, s. 71-77, 105-126, 167-182, 232-246.
Zdeněk Kalista: České baroko. Praha 1941.
Zdeněk Rotrekl: Barokní fenomén v současnosti. Praha 1995.
Václav Černý: Až do předsíně nebes. Praha 1996.
Tschechisches Barock / České baroko. Edd. J. Holý, G. Zand. Frankfurt 1999.
Dále literatura k jednotlivým autorům.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK