Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika levé ruky při hře na housle
Název práce v češtině: Problematika levé ruky při hře na housle
Název v anglickém jazyce: The Problems of the Left-Handed when Playing the Violin
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: doc. MgA. Marka Perglerová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.12.2006
Datum zadání: 20.12.2006
Datum a čas obhajoby: 23.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.12.2006
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK