Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Nefilmová reklama v meziválečném filmovém tisku
Název práce v češtině: Nefilmová reklama v meziválečném filmovém tisku
Název v anglickém jazyce: The Czech un-film advertisement being published in film periodicals between years 1918-1938
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.07.2006
Datum zadání: 21.07.2006
Datum a čas obhajoby: 27.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2006
Oponenti: PhDr. Martin Groman, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK