Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syntéza a štúdium vlastností karboxyláto komplexov platiny
Název práce v jazyce práce (slovenština): Syntéza a štúdium vlastností karboxyláto komplexov platiny
Název práce v češtině: Syntéza a studium vlastností karboxylato komplexů platiny
Název v anglickém jazyce: Synthesis and study of properties of platinum carboxylato complexes
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.09.2019
Datum zadání: 16.09.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.10.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2019
Datum proběhlé obhajoby: 12.11.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK