Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Stochastické metody v krystalografii
Název práce v češtině: Stochastické metody v krystalografii
Název v anglickém jazyce: Stochastic Methods in Crystallography
Klíčová slova: rozdělení misorientací|mozaika|markovské Monte Carlo|krystalografie
Klíčová slova anglicky: misorientation distribution|tessellation|Markov chain Monte Carlo|crystallography
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2019
Datum zadání: 31.10.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.11.2019
Datum a čas obhajoby: 04.02.2021 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:06.01.2021
Datum proběhlé obhajoby: 04.02.2021
Oponenti: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Filip Seitl
Zásady pro vypracování
Autor se seznámí se základy krystalografie, potřebnými pro daný problém. Užije metodu Markov chain Monte Carlo k simulacím polykrystalů s náhodnými orientacemi.
Bude vyhodnocovat charakteristiky navržených modelů, případně porovnávat s reálnými daty z kovových materiálů.
Seznam odborné literatury
Engler O., Randle V. (2009) Introduction to texture analysis. Taylor & Francis Inc., New York.
Morawiec A. (2004) Orientations and rotations. Springer. Berlin.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK