Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výkon paměťových mechanismů u dospělých osob s narušenou komunikační schopností
Název práce v češtině: Výkon paměťových mechanismů u dospělých osob s narušenou
komunikační schopností
Název v anglickém jazyce: The Working of Memory in Adults with Communication Disabilities
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Blanka Housarová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.01.2007
Datum zadání: 31.01.2007
Datum a čas obhajoby: 22.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.01.2007
Datum proběhlé obhajoby: 22.01.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Alena Štěpáníková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK