Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza spotřeby a spontánního hlášení nežádoucích účinků vakcín proti lidskému papilomaviru
Název práce v češtině: Analýza spotřeby a spontánního hlášení nežádoucích účinků vakcín proti lidskému papilomaviru
Název v anglickém jazyce: Analysis of utilisation and spontaneous adverse events reports related to human papillomavirus vaccines
Klíčová slova: HPV očkování, hlášení nežádoucích účinků, spotřeba léčiv
Klíčová slova anglicky: HPV vaccine, adverse events reporting, drug utilisation
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.10.2019
Datum zadání: 19.11.2019
Datum a čas obhajoby: 01.06.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2021
Oponenti: PharmDr. Eliška Kolmanová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Analýza spotřeby vakcín proti lidskému papilomaviru v letech 2010 - 2019 (Cervarix, Silgard, Gardasil9) v České republice (zdroj dat - SUKL) Hodnocení spontánního hlášení nežádoucích účinků (zdroj dat: CDNU SUKL), které jsou hlášeny ve vztahu k HPV očkování
Seznam odborné literatury
SPC (Cervarix, Silgard, Gardasil9) www.vakcinace.eu recentní studie (databáze PubMed)
Předběžná náplň práce
Vypracování teoretické části - se zaměřením na infekci lidským papilomavirem, související onemocnění, dostupné vakcíny
Analýza databáze CDNU
Výpočet spotřeby (podle distribuovaných balení HPV vakcín)
Klasifikace NU dle MedDRa
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Theoretical part - focusing on HPV infection, related diseases, available vaccines
Analysis of central database of adverse events reports; classification of adverse events based on MedDRa
Drug utilisation - based on number of distributed packages of available vaccines
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK