Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diabetes mellitus očima dítěte
Název práce v češtině: Diabetes mellitus očima dítěte
Název v anglickém jazyce: Diabetes mellitus through the eyes of a child
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.10.2019
Datum zadání: 02.10.2019
Datum a čas obhajoby: 20.10.2020 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:18.09.2020
Datum proběhlé obhajoby: 20.10.2020
Oponenti: Bc. Jitka Nováková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK