Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kodónové složení a exprese isoakceptorových tRNA jako mechanismus regulace genové exprese
Název práce v češtině: Kodónové složení a exprese isoakceptorových tRNA jako mechanismus regulace genové exprese
Název v anglickém jazyce: Codon usage and isoacceptor tRNA expression as a mechanism to control gene expression
Klíčová slova: exprese tRNA, efektivita translace, frekvence použití kodónů, modifikace tRNA, synonymní kodóny
Klíčová slova anglicky: tRNA expression, translation efficiency, codon usage bias, tRNA modifications, synonymous codons
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michal Čáp, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.10.2019
Datum zadání: 08.10.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:03.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 08.07.2020
Oponenti: RNDr. Luděk Štěpánek
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce shrne aktuální literární údaje o tom, jak buňky využívají různého kodónového složení u různých genů pro regulaci genové exprese. Součástí tohoto mechanismu je i regulace exprese/stability jednotlivých druhů tRNA a jejich modifikací, které, zejména ty v antikodónovém tripletu, ovlivňuji rozeznání několika různých kodónů jednou tRNA. Vzhledem k dostupným experimentálním údajům se bude práce týkat z velké části poznatků z výzkumu kvasinek.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK