Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diagnostika leishmanióz u lidí a psů
Název práce v češtině: Diagnostika leishmanióz u lidí a psů
Název v anglickém jazyce: Diagnosis of leishmaniases in humans and dogs
Klíčová slova: leishmanióza, diagnostika, parazitologie, lidé, psi, metoda, molekulární, serologické, senzitivita, specifita
Klíčová slova anglicky: leishmaniasis, diagnostics, parasitology, humans, dogs, method, molecular, serological, sensitivity, specifity
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tatiana Spitzová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.10.2019
Datum zadání: 23.10.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2020
Oponenti: doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Náplní práce bude shrnout metody aktuálně používané v diagnostike viscerálních a kožních leishmanióz se zaměřením na optimální kombinaci metod pro správnou diagnostiku onemocnění u lidí a psů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK