Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Adhézne vlastnosti matricových tabliet.
Název práce v jazyce práce (slovenština): Adhézne vlastnosti matricových tabliet.
Název práce v češtině: Adhezivní vlastnosti matricových tablet
Název v anglickém jazyce: Adhesive properties of matrix tablets
Klíčová slova: matricové tablety, chitosan, alginát sodný, iota- karagénan, viskoelasticita, adhézia
Klíčová slova anglicky: matrix tablet, chitosan, sodium alginate, iota-carrageenan, viscoelasticity, adhesion
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.10.2019
Datum zadání: 12.05.2021
Datum a čas obhajoby: 02.06.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2021
Oponenti: doc. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Literární rešerše. 2. Provedení experimentu. 3. Vyhodnocení a zpracování výsledků. 4. Prezentace výsledků na SVK. 5. Vytvoření spisu diplomové práce. 6. Příprava prezentace k obhajobě.
Seznam odborné literatury
Vědecké články dostupné v databázích a odborných časopisech (po roce 2000) dle klíčových slov.
Předběžná náplň práce
Literární rešerše dle klíčových slov (po roce 2000). Provedení experimentu: formulace tenkých filmů, volba metod disoluce a porovnání, vliv formulačních faktorů na disoluci léčiva.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Literary research by keywords (after 2000). Experiment: thin film formulation, choice of dissolution methods and comparison, influence of formulation factors on drug dissolution.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK