Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podmínky pro spontánní pohybové aktivity dětí 1.stupně základní školy na sídlišti.
Název práce v češtině: Podmínky pro spontánní pohybové aktivity dětí 1.stupně
základní školy na sídlišti.
Název v anglickém jazyce: The Conditions for Spontaneous Movement Activities for Children at the Lower Level of Primary School
in a Housing Estate
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.01.2007
Datum zadání: 31.01.2007
Datum a čas obhajoby: 16.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.12.2006
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PaedDr. Marie Hronzová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK