Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Míry závislosti
Název práce v češtině: Míry závislosti
Název v anglickém jazyce: Measures of dependence
Klíčová slova: závislost, korelace, korelační koeficient, maximální korelace, vzdálenostní korelace
Klíčová slova anglicky: dependence, correlation, correlation coefficient, maximal correlation, distance correlation
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.10.2019
Datum zadání: 04.10.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.11.2019
Datum a čas obhajoby: 16.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:30.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2020
Oponenti: RNDr. Jiří Dvořák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Nejčastější mírou závislosti mezi dvěma náhodnými veličinami je korelační koeficient. Existuje však řada jiných způsobů, jak měřit sílu závislosti. Studentka se seznámí s některými z nich a podrobně je popíše. Dále provede jejich porovnání na některých konkrétních příkladech.
Seznam odborné literatury
R. C. Bradley (2007): Introduction to Strong Mixing Conditions, Volume I, Kendrick Press, Heber City.

N. Papadatos, T. Xifara (2013): A simple method for obtaining the maximal correlation coefficient and related characterizations, J. Multivariate Anal. 118, 102-114.

A. Rényi (1959): On measures of dependence, Acta Math. Acad. Sci. Hungar. 10, 441–451.

G. J. Székely, M. L. Rizzo, N. K. Bakirov (2007): Measuring and testing independence by correlation of distances, Ann. Statist. 35, 2769-2794.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK