Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Imunitná odpoveď proti helmintom prenikajúcich kožou so zameraním na schistosomy
Název práce v jazyce práce (slovenština): Imunitná odpoveď proti helmintom prenikajúcich kožou so zameraním na schistosomy
Název práce v češtině: Imunitní odpověď proti helmintům pronikajícím kůží se zaměřením na schistosomy
Název v anglickém jazyce: Immune response against skin-penetrating helminths with a focus on schistosomes
Klíčová slova: imunitná odpoveď, koža, lymfatické uzliny, helminti, schistosomy
Klíčová slova anglicky: immune response, skin, lymph nodes, helminths, schistosomes
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Macháček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.10.2019
Datum zadání: 08.10.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2020
Oponenti: RNDr. Mgr. Tereza Leštinová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Martin Majer
Zásady pro vypracování
MB160P70 Základy parazitologie
MB160P57 Obecná parazitologie
MB150P14B Imunologie / MB150P14E Immunology
MB160P35 Imunologie parazitárních nákaz
MB180C38 Efektivní studium VŠ
Seznam odborné literatury
Doporučené výchozí publikace:
Sombetzki, M. et al. (2018). Host defense versus immunosuppression: unisexual infection with male or female Schistosoma mansoni differentially impacts the immune response against invading cercariae. Frontiers in immunology, 9, 861.
Winkel, B. M. et al. (2018). Early induction of human regulatory dermal antigen presenting cells by skin-penetrating Schistosoma mansoni cercariae. Frontiers in immunology, 9, 2510.
Prendergast, C. T. et al. (2016). Alternatively activated mononuclear phagocytes from the skin site of infection and the impact of IL-4Rα signalling on CD4+ T cell survival in draining lymph nodes after repeated exposure to Schistosoma mansoni cercariae. PLoS neglected tropical diseases, 10(8), e0004911.ISO 690.
Smit, C. H. et al. (2016). Local antiglycan antibody responses to skin stage and migratory schistosomula of Schistosoma japonicum. Infection and immunity, 84(1), 21-33.
Bourke, C. D. et al. (2015). Epidermal keratinocytes initiate wound healing and pro-inflammatory immune responses following percutaneous schistosome infection. International journal for parasitology, 45(4), 215-224.
Prendergast, C. T. et al. (2015). CD4+ T cell hyporesponsiveness after repeated exposure to Schistosoma mansoni larvae is dependent upon interleukin-10. Infection and immunity, 83(4), 1418-1430.
Redpath, S. A. et al. (2015). Schistosoma mansoni larvae do not expand or activate Foxp3+ regulatory T cells during their migratory phase. Infection and immunity, 83(10), 3881-3889.
Sanin, D. E. et al. (2015). Helminth infection and commensal microbiota drive early IL-10 production in the skin by CD4+ T cells that are functionally suppressive. PLoS pathogens, 11(5), e1004841.
McWilliam, H. E. et al. (2013). The developing schistosome worms elicit distinct immune responses in different tissue regions. Immunology and cell biology, 91(7), 477-485.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je shrnout poznatky o imunitní odpovědi proti helmintům pronikajícím kůží obratlovců se zaměřením na schistosomy. Výsledkem by mělo být srovnání efektorových mechanismů uplatňujících se v obraně proti vybraným helmintům, a to včetně možnosti jejich využití při vývoji vakcín. Na téma bakalářské práce je možno navázat v magisterském studiu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK