Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Asociace příjmu energie a parametrů energetického metabolismu těhotných a kojících žen
Název práce v češtině: Asociace příjmu energie a parametrů energetického metabolismu těhotných a kojících žen
Název v anglickém jazyce: The association of energy intake and parameters of energy metabolism in pregnant and lactating women
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.09.2019
Datum zadání: 12.12.2019
Datum a čas obhajoby: 01.06.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2021
Oponenti: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Vypracování literární rešerše z odborné literatury a odborných databází k současnému stavu studované problematiky (energetický metabolismus + metody stanovení, změny v těhotenství a během laktace).
2. Sběr dat na dostatečně velkém vzorku osob.
3. Statistické zpracování a interpretace výsledků.
4. Sepsání diplomové práce.
Seznam odborné literatury
1. Berggren EK, O'Tierney-Ginn P, Lewis S, Presley L, De-Mouzon SH, Catalano PM. Variations in resting energy expenditure: impact on gestational weight gain. Am J Obstet Gynecol. 2017 Oct;217(4):445.e1-445.e6. doi: 10.1016/j.ajog.2017.05.054.
2. Melzer K, Schutz Y, Boulvain M, Kayser B. Pregnancy-related changes in activity energy expenditure and resting metabolic rate in Switzerland. Eur J Clin Nutr. 2009 Oct;63(10):1185-91. doi: 10.1038/ejcn.2009.49.
3. Hronek M, Doubkova P, Hrnčiariková D, Zadak Z. Dietary intake of energy and nutrients in relation to resting energy expenditure and anthropometric parameters of Czech pregnant women. Eur J Nutr, 2013, vol. 52, p. 117-125
4. Hronek M, Doubkova P, Tosner T, Zadak Z. Prediction of nutritive intake energy and substrates of Czech pregnant women. Nutrition, 2011, vol. 27, no. 11-12, p. 1118-1124 (IF 2,874).
5. Hronek M, Zadak Z, Hrnciarikova D, Hyspler R, Ticha A. New Equation for the Prediction of Resting Energy Expenditure during Pregnancy. Nutrition, 2009, vol. 25, no. 9, p.947–953
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK