Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení příjmu makronutrientů u těhotných žen
Název práce v češtině: Hodnocení příjmu makronutrientů u těhotných žen
Název v anglickém jazyce: Evaluation of macronutrient intake in pregnant women
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.09.2019
Datum zadání: 30.09.2020
Datum a čas obhajoby: 07.09.2021 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2021
Oponenti: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Vypracování literární rešerše z odborné literatury a odborných databází k současnému stavu studované problematiky (výživa, doporučenné denní dávky makronutrientů, nutriční deficity, výživa v těhotenství).
2. Sběr dat na dostatečně velkém vzorku osob.
3. Statistické zpracování a interpretace výsledků.
4. Sepsání diplomové práce.
Seznam odborné literatury
1. Hronek M, Doubkova P, Hrnčiariková D, Zadak Z. Dietary intake of energy and nutrients in relation to resting energy expenditure and anthropometric parameters of Czech pregnant women. Eur J Nutr, 2013, vol. 52, p. 117-125
2. Lowensohn RI, Stadler DD, Naze C. Current Concepts of Maternal Nutrition. Obstet Gynecol Surv. 2016 Aug;71(7):413-26. doi: 10.1097/OGX.0000000000000329. Review.
3. Gernand AD, Schulze KJ, Stewart CP, West KP Jr, Christian P. Micronutrient deficiencies in pregnancy worldwide: health effects and prevention. Nat Rev Endocrinol.2016 May;12(5):274-89. doi: 10.1038/nrendo.2016.37.
4. Blumfield ML, Hure AJ, Macdonald-Wicks L, Smith R, Collins CE. A systematic review and meta-analysis of micronutrient intakes duringpregnancyin developed countries. Nutr Rev.2013 Feb;71(2):118-32. doi: 10.1111/nure.12003.
5. Hanson MA, Bardsley A, De-Regil LM, Moore SE, Oken E, Poston L, Ma RC, McAuliffe FM, Maleta K, Purandare CN, Yajnik CS, Rushwan H, Morris JL. The International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) recommendations on adolescent, preconception, and maternal nutrition: "Think Nutrition First". Int J Gynaecol Obstet.2015 Oct;131 Suppl 4:S213-53. doi: 10.1016/S0020-7292(15)30034-5.

Použití další odborné literatury a odborných databází (např. Scopus, Pubmed, Web of Science nebo ScienceDirect) - minimálně 30 odborných zdrojů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK