Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Development and characterization of modified polysulfone hemodialysis membranes by means of immobilized neutrophil elastase inhibitors
Název práce v češtině: Vývoj a charakterizace polysulfonových hemodialyzačních membrán modifikovaných inhibitory neutrofilní elastázy
Název v anglickém jazyce: Development and characterization of modified polysulfone hemodialysis membranes by means of immobilized neutrophil elastase inhibitors
Klíčová slova: hemodialyzační membrány, inhibitory neutrofilní elastázy
Klíčová slova anglicky: hemodialysis membranes, neutrophil elastase inhibitors
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.09.2019
Datum zadání: 23.06.2021
Datum a čas obhajoby: 10.09.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2021
Oponenti: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. Maria da Conceiçao Branco da Silva, Ph.D.
prof. Maria Alice dos Santos Silva Gomes Martins, Ph.D.
Susana Rocha, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1. Teoretické seznámení s metodikou práce vybrané analytické techniky
2. Práce s odbornou literaturou
3. Provedení rešerše a její vyhodnocení
4. Experimentální práce
5. Zpracování experimentálních dat
6. Vypracování diplomové práce 
Seznam odborné literatury
Chemical abstracts, dostupné elektronické databáze (PubMed, Sciencedirect, Scopus, aj.),
Kohlová, M., et al. The biocompatibility and bioactivity of hemodialysis membranes: their impact in end-stage renal disease. J. Artif. Organs. 2019, 22, 14-28.
Bronze-da-Rocha, E.; Santos-Silva, A. Neutrophil Elastase Inhibitors and Chronic Kidney Disease. Int. J. Biol. Sci., 2018, 14, 1343-1360.
Mulchande, J., et al. 4-Oxo-beta-lactams (azetidine-2,4-diones) are potent and selective inhibitors of human leukocyte elastase. J. Med. Chem., 2010, 53, 241-53.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK