Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spirituální poezie Rudolfa Juroleka
Název práce v češtině: Spirituální poezie Rudolfa Juroleka
Název v anglickém jazyce: Spiritual poetry of Rudolf Jurolek
Klíčová slova: Rudolf Jurolek, spirituální, poezie, existenciální, svět, teologie, pozorování, fenomenologie, zkušenost, tvorba, vývoj, kosmos
Klíčová slova anglicky: Rudolf Jurolek, spiritual, poetry, existential, world, theology, observation, phenomenology, experience, creation, development, cosmos
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekumenických studií (27-IES)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Kočandrle Bauer, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.09.2019
Datum zadání: 30.09.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.01.2020
Datum a čas obhajoby: 15.09.2020 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2020
Oponenti: ThLic. Bc. Barbora Šmejdová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK