Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zaměstnávání osob s mentálním postižením a podporované zaměstnávání jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti
Název práce v češtině: Zaměstnávání osob s mentálním postižením a podporované zaměstnávání jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti
Název v anglickém jazyce: Employment of Persons with Mental Disabilities and Sponsored Employment as a Tool for an Active Employment Policy
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.01.2007
Datum zadání: 22.01.2007
Datum a čas obhajoby: 22.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.01.2007
Datum proběhlé obhajoby: 22.01.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK