Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv vybraných bicyklických monoterpenů na aktivitu a expresi antioxidačních enzymů v lidských játrech
Název práce v češtině: Vliv vybraných bicyklických monoterpenů na aktivitu a expresi antioxidačních enzymů v lidských játrech
Název v anglickém jazyce: Effect of selected bicyclic monoterpenes on the activity and expression of antioxidant enzymes in human liver
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.10.2019
Datum zadání: 17.12.2019
Datum a čas obhajoby: 09.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2021
Oponenti: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PharmDr. Tomáš Zárybnický, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1. literární rešerše
2. zvládnutí potřebných metodik
3. vlastní experimentální práce
4. zpracování a vyhodnocení výsledků
5. sepsání diplomové práce
Seznam odborné literatury
Šadibolová M., Zárybnický T., Smutný T., Pávek P., Šubrt Z., Matoušková P., Skálová L., Boušová I. (2019) Sesquiterpenes Are Agonists of the Pregnane X Receptor but Do Not Induce the Expression of Phase I Drug-Metabolizing Enzymes in the Human Liver. Int. J. Mol. Sci. 20: 4562.
Zárybnický T., Matoušková P., Lancošová B., Šubrt Z., Skálová L., Boušová I.(2018) Inter-individual variability in acute toxicity of R-pulegone and R-menthofuran in human liver slices and their influence on miRNA expression changes in comparison to acetaminophen. Int. J. Mol. Sci. 19: 1805.
Zárybnický T., Boušová I., Ambrož M., Skálová L. (2018) Hepatotoxicity of monoterpenes and sesquiterpenes. Arch. Toxicol. 92: 1-13.
Bártíková H., Hanušová V., Skálová L., Ambrož M., Boušová I. (2014) Antioxidant, pro-oxidant and other biological activities of sesquiterpenes. Curr. Topics Med. Chem. 14(22): 2478-2494
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK