Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Analýza způsobu komunikace a sebeprezentace českých parlamentních stran v době před vstupem a po vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004
Název práce v češtině: Analýza způsobu komunikace a sebeprezentace českých parlamentních stran v době před vstupem a po vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004
Název v anglickém jazyce: Analysis of the means of communication and self-presentation of Czech parliamentary parties in 2004, before and after the Czech Republic joined the European Union
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.07.2006
Datum zadání: 21.07.2006
Datum a čas obhajoby: 27.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2006
Oponenti: PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK