Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hledání účinných chelátorů kobaltu - 8-hydroxychinoliny
Název práce v češtině: Hledání účinných chelátorů kobaltu - 8-hydroxychinoliny
Název v anglickém jazyce: Search of effective cobalt chelators – 8-hydroxyquinolines
Klíčová slova: přechodný kov, chelatace, spektrofotometrie, screening, in vitro
Klíčová slova anglicky: trace metal, chelation, spectrophotometry, screening, in vitro
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.09.2019
Datum zadání: 09.12.2019
Datum a čas obhajoby: 01.06.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2021
Oponenti: PharmDr. Alejandro Carazo Fernández, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Václav Tvrdý
PharmDr. Marcel Hrubša, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1. nastudování dostupné literatury k tématu patofyziologie kobalku a dostupných indikátorů
2. naučení se základních metodik včetně matematickou-statistického zpracování výsledků
3. provedení vlastního měření
4. matematikou-statistické vyhodnocení
5. sepsání vlastní diplomové práce
Seznam odborné literatury
Fox, K. A., T. M. Phillips, J. H. Yanta and M. G. Abesamis (2016). "Fatal cobalt toxicity after total hip arthroplasty revision for fractured ceramic components."Clin Toxicol (Phila)54(9): 874-877.
Hanna, P. M., M. B. Kadiiska and R. P. Mason (1992). "Oxygen-derived free radical and active oxygen complex formation from cobalt(II) chelates in vitro."Chem Res Toxicol5(1): 109-115.
Jomova, K. and M. Valko (2011). "Advances in metal-induced oxidative stress and human disease."Toxicology283(2-3): 65-87.
Leonard, S., P. M. Gannett, Y. Rojanasakul, D. Schwegler-Berry, V. Castranova, V. Vallyathan and X. Shi (1998). "Cobalt-mediated generation of reactive oxygen species and its possible mechanism."J Inorg Biochem70(3-4): 239-244.
Llobet, J. M., J. L. Domingo and J. Corbella (1985). "Comparison of antidotal efficacy of chelating agents upon acute toxicity of Co(II) in mice."Res Commun Chem Pathol Pharmacol50(2): 305-308.
Llobet, J. M., J. L. Domingo and J. Corbella (1988). "Comparative effects of repeated parenteral administration of several chelators on the distribution and excretion of cobalt."Res Commun Chem Pathol Pharmacol60(2): 225-233.
Paustenbach, D. J., B. E. Tvermoes, K. M. Unice, B. L. Finley and B. D. Kerger (2013). "A review of the health hazards posed by cobalt."Crit Rev Toxicol43(4): 316-362.
Pelclova, D., M. Sklensky, P. Janicek and K. Lach (2012). "Severe cobalt intoxication following hip replacement revision: clinical features and outcome."Clin Toxicol (Phila)50(4): 262-265.
Prachayasittikul V, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. (2013) "8-Hydroxyquinolines: a review of their metal chelating properties and medicinal applications." Drug Des Devel Ther. 2013;7:1157-78.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK