Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv kouření na vznik nádorových onemocnění v Česku
Název práce v češtině: Vliv kouření na vznik nádorových onemocnění v Česku
Název v anglickém jazyce: Impact of smoking on cancer incidence in Czechia
Klíčová slova: zhoubné novotvary, incidence, kouření, populační atributivní frakce
Klíčová slova anglicky: cancer, incidence, smoking, population attributable fractions
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: Ivana Kulhánová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.11.2019
Datum zadání: 03.12.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:30.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2021
Oponenti: MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Epidemiologie zhoubných novotvarů
Předběžná náplň práce
Kouření tabáku patří mezi nejčastější příčiny vzniku nádorových onemocnění. Navzdory postupnému poklesu prevalence kouření zůstává rakovina plic jednou z nejčastěji diagnostikovaných nádorových onemocnění u obou pohlaví. Náplní této práce by měla být epidemiologická analýza nádorových onemocnění zapříčiněných kouřením. Možností je také zahrnout vývoj těchto onemocnění v čase. Dále by s využitím metody atributivní frakce měl být analyzován podíl kouření na vzniku nádorových onemocnění v Česku.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK